Algemene voorwaarden van Wens kinderyoga:

Deelname aan de yogalessen  betekend dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit kan via het inschrijvingsformulier op de website www.wenskinderyoga.nl. De aanmelding is altijd onder volledige gegevens en telefoonnummer. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.  Indien er per direct geen plaats is binnen de yogalessen, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt Wens kinderyoga u dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Wens kinderyoga zich het recht een les te annuleren.

Het verzoek aan U om fysieke klachten en bijzonderheden op het inschrijfformulier aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn kan Wens kinderyoga vooraf in gesprek met u gaan om de bijzonderheden nader te bespreken.

Medische bijzonderheden:
Bij bepaalde medische informatie kan Wens kinderyoga overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de invloed op veiligheid en/of verstoring, van de groep en/of de lessen, of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind of volwassene door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke- en of psychische bijzonderheden voor aanvang van de les te melden aan de docent. Wens kinderyoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen.
Kinderyoga bij Wens kinderyoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Lesgeld en betaling:
Het lesgeld staat vermeld op de website. De inschrijving voor de yogalessen zijn pas definitief als er een bevestiging is ontvangen en de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les is voldaan. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
De tarieven kunnen tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de lessen. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
Lessen die door overmacht niet kunnen doorgaan worden niet gerestitueerd.

Afmelden voor de yogalessen:
Als uw kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan dient u dit 2 uur voor aanvang van de les telefonisch of per mail aan mij door te geven. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren en Wens kinderyoga houdt een opzegtermijn van 1 maand aan.

Nationale feestdagen en schoolvakanties:
Op Nationale feestdagen en in schoolvakanties worden er geen yogalessen gegeven.

Bereikbaarheid van de ouders:
Mocht er tijdens de lessen iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Wens kinderyoga u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoort Wens kinderyoga dit graag van u.

Brengen en halen:
Graag verzoekt  Wens kinderyoga u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is voor de yogales (5 á 10 minuten voor aanvang van de les), zodat er op tijd met de les gestart kan worden.
Voor de yogalessen en workshops is het te storend wanneer kinderen te laat binnen komen aangezien de les altijd met een ontspanningsoefening begint.
Graag erop letten dat uw kind voor de les (zonodig) gebruik maakt van het toilet en de handen heeft gewassen.
Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, wilt u mij dit voor aanvang van de les laten weten.

Misdragen:
Wanneer een kind zich tijdens een les  misdraagt, behoudt de docent zich het recht het kind de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

Kleding:
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet voor de yogalessen, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bijvoorbeeld een joggingbroek of legging en een shirt). In principe hebben de kinderen blote voeten tijdens de kinderyoga lessen, maar zonodig kunnen in de winter sokken met een antislipzool gedragen worden.

Mededelingen:
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld of per mail verstuurd.

Ongevallen en aansprakelijkheid:
Wens kinderyoga is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële schade, blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
Wens kinderyoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.
Wens kinderyoga stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de lesruimte en inventaris/materiaal  van Wens kinderyoga.

Overig:
De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Wens kinderyoga te alle tijden worden gewijzigd.

Vragen en/of opmerkingen:
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Wens kinderyoga dat graag van u. Wens kinderyoga is bereikbaar via de mail: info@wenskinderyoga .nl of via telefoonnummer 06-52364475.